This project is read-only.

พอมีเวลาว่างจากงานบ้าง เลยลองทำตัวอย่างง่ายๆ
ในการเขียนโปรแกรม gis ด้วย c# กับ dotspatial
เพื่อมีประโยชน์กับผู้เริ่มต้นการพัฒนา โปรแกรมครับ
Sample GIS programming by C# and DotSpatial.


เพื่อนๆ ใครสนใจหรืออยากเรียนรู้อะไรเกียวกับ การเขียนโปรแกรม GIS
หรือต้องการให้ทำตัวอย่างอะไรเพิ่มเติม
สามารถใส่ ใน ISSUES ได้นะครับ
หากผมสามารถ ทำได้ และมีเวลา จะทำตัวอย่างให้ได้เรียนรู้กันครับ

)

 

Last edited May 21, 2014 at 3:40 PM by Kasem_Pinthong, version 7